Naar inhoud
Secretariaat
Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht
Tel:  03 250 64 10
Fax:  03 250 64 11
secretariaat@politie.zwijndrecht.be

Openingstijden

Weekdagen: 08.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.30 u.
Je kan ook een afspraak maken

relevante info

Attesten van klachtindiening

Wanneer de politie een proces-verbaal opstelt en dit proces-verbaal is afgewerkt, zal je als slachtoffer of klager een ‘attest van klachtindiening’ toegestuurd worden. Dit attest vermeldt:
  • het proces-verbaalnummer onder de rubriek ‘Ons kenmerk';
  • de politiedienst en de naam van de opsteller van het proces-verbaal;
  • wat er verder met het afgewerkte proces-verbaal gebeurt;
  • waar je terecht kan voor gespecialiseerde slachtofferhulp.

Indien het proces-verbaal niet verzonden wordt aan het parket van de Procureur des Konings, zal het attest van klachtindiening tevens vergezeld zijn van een kopij van het proces-verbaal.

Aangezien het attest van klachtindiening pas verzonden wordt wanneer het proces-verbaal en in bepaalde gevallen het volledige dossier is afgewerkt, kan het dan ook soms geruime tijd duren vooraleer u dit attest ontvangt.