Naar inhoud

Neem deel aan de veiligheidsmonitor 2021

politie

De gemeente Zwijndrecht neemt via de politiezone deel aan de ‘Veiligheidsmonitor 2021’. Half oktober zal bij 1400 inwoners een enquêteformulier in de bus vallen. Misschien ook in jouw bus! De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema’s.

Je wordt als burger bevraagd over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het
veiligheidsbeleid van onze gemeente.


Heb je een vragenlijst ontvangen?

Jouw medewerking is van groot belang. Neem de nodige tijd om de vragen van de enquête
te beantwoorden. Deelnemen kan eenvoudig, online of via een vragenlijst op papier.
Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

In totaal zullen 400.000 personen, die via een statistische toevalssteekproef geselecteerd zijn,
een vragenlijst ontvangen. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale
Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Datum van het bericht: dinsdag 12 oktober 2021
Nieuwsoverzicht